יו"ר הכנסת: "אסייע לקידום שיתוף הפעולה הטכנולוגי בין ישראל לאוקראינה"

חברת הטכנולוגיה הישראלית הראשונה המוזמנת לפגישות ממשל ועסקים בטורקיה מאז חידוש היחסים