"בעולם בו גוברת התחרות בכל הענפים תוך השפעת הגלובליזציה, אסטרטגיה עסקית היא הדרך ליצירת יתרון תחרותי ולביסוסו, תהליך התכנון האסטרטגי מחזק את היתרון התחרותי תוך השאת ערך ורווחים ללקוח".