אסטרטגיה -היא הדרך לגשר על הפער בין היכן שאנחנו נמצאים להיכן אנחנו רוצים להגיע? היא מעין "מיצוב", כלומר ההחלטה שלנו לספק שירותים ומוצרים מסוימים לאוכלוסייה מסוימת. היא מפת-דרך מפורטת של הארגון המגדירה את החזון, הייעוד והכיוון אליו הוא צועד.